សិក្ខាសិលាស្តីពី «ហានិភ័យលើការគ្រប់គ្រងក្នុងសហគ្រាស»

ដេប៉ាតឺម៉ង់មានកិត្តិយសសូមអញ្ចើញនិស្សិតទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមសិក្ខាសិលាស្តីពី «ហានិភ័យលើការគ្រប់គ្រងក្នុងសហគ្រាស» ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (Conference Room Building A) នាថ្ងៃទី ៥ - ៧ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៩ៈ០០-១២ៈ០០ព្រឹក និងម៉ោង២ៈ០០-៥ៈ០០ល្ងាច ។ អ្នកណាអាចចូលរួមសិក្ខាសិលានេះបាន? និស្សិតវិស្វករឆ្នាំទី ៥ ទាំងពីរជំនាញ ។ វាគ្មិន៖ Prof. HOORELBEKE from Total Company

Start

December 5, 2016 - 9:00 AM

End

December 7, 2016 - 9:00 AM

Address

PO Box 86, Russian Conf. Blvd. Phnom Penh, Cambodia.   View map

Categories

Seminar
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ដេប៉ាតឺម៉ង់មានកិត្តិយសសូមអញ្ចើញនិស្សិតទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមសិក្ខាសិលាស្តីពី «ហានិភ័យលើការគ្រប់គ្រងក្នុងសហគ្រាស» ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (Conference Room Building A) នាថ្ងៃទី ៥ – ៧ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៩ៈ០០-១២ៈ០០ព្រឹក និងម៉ោង២ៈ០០-៥ៈ០០ល្ងាច

អ្នកណាអាចចូលរួមសិក្ខាសិលានេះបាន?

និស្សិតវិស្វករឆ្នាំទី ទាំងពីរជំនាញ ។

វាគ្មិន៖ Prof. HOORELBEKE from Total Company

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:   Management

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *