ពិព៌ណការងារឆ្នាំ២០១៧នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

សំណើរសូមគោរពអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនចូលរួមក្នុងវេទិកាការងារ នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានាថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧។

All companies need to use booth for present their companies. Booth exposition size is 2m x 3m which can put poster, banner, brochure and other communications materials. The detail on the booth price, please contact to: Dr. IN Sokneang (Head of University-Industry Linking, Institute of Technology of Cambodia), Tel: 012 447 898,
PRICE
Free!

Start

January 21, 2017 - 7:00 AM

End

January 21, 2017 - 5:00 PM

Address

PO Box 86, Russian Conf. Blvd. Phnom Penh, Cambodia.   View map

Categories

Career Forum

សូមគោរពជូន

លោក និងលោកស្រីប្រធានក្រុមហ៊ុន

កម្មវត្ថុ៖ សំណើរសូមគោរពអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនចូលរួមក្នុងវេទិកាការងារ នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានាថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧។

សេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោក និងលោកស្រីប្រធានជ្រាបថា៖ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានឹងរៀបចំវេទិកាការងារនាថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាសំរាប់និសិ្សតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា និងកំពុងសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្ម ។

គោបំណងនៃវេទិកាការងារនេះគឺដើម្បីជំរុញការជួបគ្នារវាងនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា និងកំពុងសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មជាមួយសហគ្រាសទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាគឺឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យុវជនវ័យក្មេងដែលមានទេពកោសល្យ និងបានបញ្ចប់ការសិក្សា ពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានិងសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗខាងវិស្វកម្មជួបជាមួយនិយោជកធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាក៏ជាឱកាសដ៏ល្អសំរាប់សហគ្រាសអាចជួបនិងទាក់ទាញធនធានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលជាសក្តានុពលបុគ្គលិកដែលមានទេពកោសល្យនៅថ្ងៃអនាគត់សំរាប់ក្រុមហ៊ុន ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមលោកនិងលោកស្រីប្រធានមេត្តាពិនិត្យលទ្ធភាពចូលរួមតាំងស្តង់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងវេទិកាការងារនេះដោយអនុគ្រោះ ។

សូមលោក លោកស្រីប្រធានមេត្តាទទួលការគោរពរាប់អានដ៏ស្មោះពីខ្មុំ ។

នាយករងវិទ្យាស្ថាបបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

បណ្ឌិត ជុនហៀង ថាវរិទ្ធិ

Share to your friends:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ការស្រាវជ្រាវ

ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងដៃគូរល្អជាមួយសហគ្រាស

ការប្តេជ្ញាចិត្ត

ការបណ្តុះបណ្តាល់ និងការបង្រៀនមានស្តង់ដាខ្ពស់

ការបង្កើតថ្មី

សមត្ថភាពនៃគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ និងការគ្រប់គ្រងដ៏ប៉ិនប្រសព្វ

ទំនាក់ទំនងមកយើង

ប្រអប់សំបុត្រលេខ៨៦ មហាវិថីសហព័ន្ធរុសី្ស រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា, ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ២៣ ៨៨០ ៣៧០, ទូរសារ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨០ ៣៦៩ , សារអេឡិចត្រូនិច៖ [email protected]
TOP