ការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គខ្លីៗពីក្រុមហ៊ុន DENSO Cambodia លើផ្នែកផលិតកម្ម

DENSO company will conduct a training on "QCDS (Quality Cost Delivery Safety) and 5S Training for Automotive Parts Industry" for 5th year student.

DENSO company will conduct a training on "QCDS (Quality Cost Delivery Safety) and 5S Training for Automotive Parts Industry" for 5th year student. We need 5 students from Mechanical Option and 6 students from Industrial Option. The training will conduct on: [wpsm_comparison_table id="1" class=""] Here is the schedule of 3

Start

December 3, 2016 - 9:00 AM

End

December 12, 2016 - 4:00 PM

Address

PO Box 86, Russian Conf. Blvd. Phnom Penh, Cambodia.   View map

Categories

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

DENSO company will conduct a training on “QCDS (Quality Cost Delivery Safety) and 5S Training for Automotive Parts Industry” for 5th year student.

We need 5 students from Mechanical Option and 6 students from Industrial Option.

The training will conduct on:

[wpsm_comparison_table id=”1″ class=””]

Here is the schedule of 3 days DENSO Free lecture.

*On 3rd Dec.(#1 lecture), all participant please comes to class room by 8:50 AM.
We will give them memorial T-shirt and ask them to wear it before starting the lecture.

< The procedure of opening ceremony >
9:00 — Dr. Romny’s speech
9:05 — Mr. Suematsu(Director of DENSO Cambodia) speech and company introduction
9:25 — Commemorative Photo taking with all participant for News Release
9:30 — Start Lecture by Trainer

Lecture Date Venue Start End Lunch Break
#1 3rd Dec. (Saturday ) ITC Research & Innovation Center 9:00 16:30 12:30-13:30
#2 10th Dec. (Saturday) ITC Research & Innovation Center 9:00 16:30 12:30-13:30
#3 12th Dec. (Monday) DENSO Cambodia Plant in PPSEZ 13:00 16:00  

Anyone interested to join this event, please sign up by link below.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:  

1 Comment

  • อยากไปทำงานที่นั้น

    sopheap Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ការស្រាវជ្រាវ

ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងដៃគូរល្អជាមួយសហគ្រាស

ការប្តេជ្ញាចិត្ត

ការបណ្តុះបណ្តាល់ និងការបង្រៀនមានស្តង់ដាខ្ពស់

ការបង្កើតថ្មី

សមត្ថភាពនៃគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ និងការគ្រប់គ្រងដ៏ប៉ិនប្រសព្វ

ទំនាក់ទំនងមកយើង

ប្រអប់សំបុត្រលេខ៨៦ មហាវិថីសហព័ន្ធរុសី្ស រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា, ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ២៣ ៨៨០ ៣៧០, ទូរសារ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨០ ៣៦៩ , សារអេឡិចត្រូនិច៖ [email protected]
TOP